Pregled topologije indukcijskega ogrevalnega sistema

Pregled topologije indukcijskega ogrevalnega sistema

Pregled topologije indukcijskega ogrevalnega sistema

vsi indukcijski ogrevalni sistemi so razviti z uporabo elektromagnetne indukcije, ki jo je prvi odkril Michael Faraday leta 1831. Elektromagnetna indukcija se nanaša na pojav, pri katerem se električni tok generira v zaprtem tokokrogu z nihanjem toka v drugem vezju, ki je poleg njega. Osnovno načelo indukcijskega ogrevanja, ki je uporabna oblika Faradayevega odkritja, je dejstvo, da izmenični tok, ki teče skozi vezje, vpliva na magnetno gibanje sekundarnega vezja, ki se nahaja v njegovi bližini. Nihanje toka v primarnem krogu
dal odgovor, kako skrivnostni tok nastaja v sosednjem sekundarnem tokokrogu. Faradayjevo odkritje je pripeljalo do razvoja električnih motorjev, generatorjev, transformatorjev in brezžičnih komunikacijskih naprav. Vendar njegova uporaba ni bila brezhibna. Izguba toplote, ki nastane med postopkom indukcijskega ogrevanja, je bila velik glavobol, ki je spodkopaval splošno funkcionalnost sistema. Raziskovalci so poskušali zmanjšati toplotne izgube z laminiranjem magnetnih okvirjev, nameščenih v motorju ali transformatorju. Faradayevemu zakonu je sledila vrsta naprednejših odkritij, kot je Lentzov zakon. Ta zakon pojasnjuje dejstvo, da induktivni tok teče inverzno smeri sprememb indukcijskega magnetnega gibanja.

Pregled topologije indukcijskega ogrevalnega sistema