Indukcijski grelni ležaji PDF

Razvoj možnosti strojev je odvisen od proizvodnje ležajev, ki lahko delujejo pri visokih vrtilnih hitrostih. Sodobna vrsta ležajev, ki se uporablja v strojni industriji, je indukcijski grelni ležaj. Ta ležaj ima več prednosti. Indukcijski ogrevalni ležaji ne potrebujejo mazivnih snovi. Med delovnimi deli ležaja ni mehaničnega stika. Tiho deluje z malo trenja. Življenjska doba tega ležaja je precej daljša od običajne.
Analitične metode za analizo termoelektričnih težav v indukcijskih ležajih niso primerne.
Za predstavljeni model za izračune uporabljamo metodo končnih elementov. Ogrevanje indukcijskih ležajev je treba natančno preučiti, kadar je razmik med delovnimi deli majhen, ker lahko povišanje temperature povzroči, da se ležaj zatakne ...

indukcijski ogrevalni ležaji