priročnik za indukcijsko ogrevanje vrtinčni tok

PDF priročnik za indukcijsko ogrevanje vrtinčni tok Tako indukcijsko ogrevanje kot testiranje vrtinčnih tokov delujeta s tuljavami, generatorji, izmeničnim tokom in izmenično napetostjo, frekvencami, jakostjo polja in indukcijskim zakonom. V nasprotju s segrevanjem testnih delov test z vrtinčnimi tokovi sploh ne želi segreti delov, temveč jih želi preveriti glede njihove metalurške ... Preberi več

INDUKCIJSKO OGREVANJE ZA POVRŠINSKO KAŠENJE

Kinetika indukcijskega segrevanja za površinsko gašenje jekla je odvisna od dejavnikov: 1) ki povzročajo spremembe električnih in magnetnih parametrov jekel kot posledica povišane temperature (te spremembe vodijo do spremembe količine absorbirane toplote pri dani jakosti električnega polja pri dani indukciji ... Preberi več

Indukcijsko ogrevanje PDF

Indukcijsko ogrevanje • Deluje kot transformator (postopni transformator – nizka napetost in visok tok) – princip elektromagnetne indukcije Indukcijsko ogrevanje Prednosti • Med obdelovancem in indukcijsko tuljavo kot virom toplote ni potreben stik • Toplota je omejena na lokalizirana območja oz. površinskih conah, ki mejijo neposredno na tuljavo. • … Preberi več

Pregled topologije indukcijskega ogrevalnega sistema

Pregled topologije indukcijskega ogrevalnega sistema Vsi indukcijski ogrevalni sistemi so razviti z uporabo elektromagnetne indukcije, ki jo je prvi odkril Michael Faraday leta 1831. Elektromagnetna indukcija se nanaša na pojav, pri katerem se električni tok generira v zaprtem tokokrogu z nihanjem toka v drugem krogu, ki je naslednji. k temu. Osnovno načelo… Preberi več

Indukcijsko ogrevanje aluminijastih gredic

Indukcijsko segrevanje aluminijastih gredic s pomočjo superprevodnih tuljav Indukcijsko ogrevanje aluminijastih in bakrenih gredic Indukcijsko segrevanje se široko uporablja za segrevanje kovin, saj je čista, hitra in v večini primerov zelo energetsko učinkovita metoda. Izmenični tok poteka skozi bakrene navitje tuljave, da ustvari časovno spremenljivo magnetno ... Preberi več

Indukcijsko segrevanje cilindričnih nemagnetnih ingotov

Indukcijsko segrevanje cilindričnih nemagnetnih ingotov Modelirano je indukcijsko segrevanje valjastih nemagnetnih gredic z njihovim vrtenjem v statičnem magnetnem polju. Magnetno polje proizvaja sistem ustrezno razporejenih trajnih magnetov. Numerični model je rešen z lastno popolno prilagodljivo metodo končnih elementov višjega reda v monolitni formulaciji, torej tako magnetno … Preberi več

Brizganje plastike z indukcijskim ogrevanjem

Brizganje plastike z indukcijskim grelnim strojem Brizganje plastike z indukcijskim ogrevanjem zahteva predhodno segrevanje kalupov na višjo temperaturo, da se zagotovi ustrezen pretok ali strjevanje vbrizganega materiala. Tipični načini ogrevanja, ki se uporabljajo v industriji, so parno ali uporovno ogrevanje, vendar so neurejeni, neučinkoviti in nezanesljivi. Indukcijsko ogrevanje je… Preberi več

Oblika indukcijskih grelnih tuljav in osnovni PDF

Zasnova indukcijskih ogrevalnih tuljav in osnovni PDF V nekem smislu je zasnova tuljave za indukcijsko ogrevanje zasnovana na veliki zalogi empiričnih podatkov, katerih razvoj izvira iz več preprostih geometrij induktorja, kot je elektromagnetna tuljava. Zaradi tega zasnova tuljave praviloma temelji na izkušnjah. Ta serija člankov prikazuje temeljne električne ... Preberi več

Raziskave in načrtovanje napajanja z indukcijsko ogrevanjem IGBT

Raziskave in načrtovanje IGBT napajalnega napajanja Uvod Tehnologija indukcijskega ogrevanja s prednostjo, ki je nimajo tradicionalne metode, kot so visok izkoristek ogrevanja, hitra, nadzorovana in enostavna avtomatizacija, je napredna ogrevalna tehnologija, zato ima širok spekter uporabe v nacionalnem gospodarstvu in družbenem življenju. ... Preberi več

Indukcijski grelni ležaji PDF

Razvoj možnosti strojev je odvisen od proizvodnje ležajev, ki lahko delujejo pri visokih vrtilnih hitrostih. Sodobna vrsta ležaja, ki se uporablja v strojni industriji, je indukcijski grelni ležaj. Ta ležaj ima več prednosti. Indukcijski grelni ležaji ne potrebujejo mazalne snovi. Ni mehaničnega stika ... Preberi več