Indukcijsko segrevanje cilindričnih nemagnetnih ingotov

Indukcijsko segrevanje cilindričnih nemagnetnih ingotov

Indukcijsko ogrevanje cilindričnih nemagnetnih gredic z njihovo rotacijo v statičnem magnetnem polju. Magnetno polje proizvaja sistem ustrezno razporejenih trajnih magnetov. Numerični model je rešen z lastno popolno prilagodljivo metodo končnih elementov višjega reda v monolitni formulaciji, torej tako magnetno kot temperaturno polje rešujemo hkrati, ob upoštevanju njihove medsebojne interakcije. V model so vključene vse glavne nelinearnosti (prepustnost feromagnetnih delov sistema in temperaturne odvisnosti fizikalnih parametrov segrete kovine). Metodologijo ponazarjata dva primera, katerih rezultati so obravnavani.

Indukcijsko segrevanje cilindričnih nemagnetnih ingotov