Osnove indukcijskega ogrevanja PDF

Indukcijsko ogrevanje temelji na fizikalnih načelih

Značilnosti indukcijskega ogrevanja
• Visoka temperatura v obdelovancu (v večini)
primerov).
• Visoka gostota moči za kratek čas ogrevanja
(v mnogih aplikacijah).
• Visoka frekvenca (v mnogih aplikacijah).
• Toplotni viri so znotraj obdelovanca.

Osnove indukcijskega ogrevanja

Osnove indukcijskega ogrevanja.pdf

=