INDUKCIJSKO OGREVANJE ZA POVRŠINSKO KAŠENJE

Kinetika indukcijskega segrevanja za površinsko gašenje jekla je odvisna od dejavnikov: 1) ki povzročajo spremembe električnih in magnetnih parametrov jekel kot posledica povišane temperature (te spremembe vodijo do spremembe količine absorbirane toplote pri dani jakosti električnega polja pri danem indukcijskem toku) in 2) o faktorjih, ki so odgovorni za spremembo jakosti elektromagnetnega polja med segrevanjem (tj. sprememba toka v induktorju).

Indukcijsko ogrevanje pri toplotni obdelavi avtomobilskih delov je bilo prvič uporabljeno v našem obratu. V letih 1937-1938 so v naši tovarni v sodelovanju z osebjem laboratorija VP Vologdin razvili površinsko gašenje vrat ročične gredi motorja ZIS-5. Oprema je bila nameščena kot del neprekinjene proizvodne linije, v kateri so bili deli mehansko obdelani na polavtomatskih visokofrekvenčnih aparatih. Več kot 61 % vseh delov motorjev ~ae ZIL-164A in ZIL-157K je površinsko utrjenih z indukcijskim segrevanjem.

Kinetika indukcijskega ogrevanja za površinsko kaljenje jekla